ผู้อำนวยการ


นายวารุทธิ์   ช่างเหล็ก

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ


ชุมชนออนไลน์

 facebook 

สมาคมผู้ปกครอง


ผลงานนักเรียน

ปี 2561

ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมภาคใต้(ระดับชาติ)

การแข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-3 (เหรียญทอง)

1. เด็กหญิงนัศรา  พูนสิน

2. นางสาวฟาเีดีย อุศนุน

3. นางสาวมานิตา เทพอักษร

การแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ม.1-3 (เหรียญทอง)

เด็กชายนัฐนันท์   โส๊ะหมีน

การแข่งขันอัจฉริภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-3 (เข้าร่วม)

เด็กหญิงปณิดา  สาลำ

การแข่งขันร้องเพลงลูกกรุง หญิง  ม.1-3    (เข้าร่วม)

เด็กหญิงนุศรา  พูนสิน


คิดไบร์ท (Kids Bright) ของ สำนักวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ผ่านการคัดเลือก 16 ทีม ระดับภาคใต้   นางสาวฟาเดีย  อุศนุน


ปี 2561

การแข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-3 (เหรียญเงิน)

1. เด็กหญิงอันฟานี  หลังปาปัน

2. เด็กหญิงมารียา  แอนุ้ย

3. เด็กหญิงนุศรา   พูนสิน


ค้นหา

เข้าสู่ระบบ

ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนบ้านทุ่งวิมานอยู่ระหว่างการปิดโรงเรีียนมาตรการป้องการการแพร่กระจายของไวรัสโควิด-19 ของรัฐบาล 

สพฐ | สพป. | DMC

ติดต่อผู้ดูแลระบบ    tungwimans@gmail.com.