หน้า

ฝึกอ่าน ภาษา พาที ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

บทที่ 11 ช้างน้อยน่ารัก

รู้จักคำ นำเรื่อง

ยก

ฆ้อง

ไม้ตีฆ้อง

ม้วนเสื่อ

 

ม้วนงวง

 

ปรบมือ

 

ปี

นี้

นำ

ถือ

รอ

งาน

อาย

จุ่ม

แรก

แห่ง

เลี้ยง

จัด

คว้า

ส่ง

พลาด

เพลง

ตรง

โหม่ง

 
 
หน้า 1