หน้า

ฝึกอ่าน ภาษา พาที ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

บทที่ ๑๒ วันสงกรานต์

รู้จักคำนำเรื่อง

 

สรงน้ำพระ

พระสงฆ์

ทำบุญเลี้ยงพระ

พระเจดีย์ทราย

   

ดื้อ

ก่อ

พาด

สาด

พื้น

 

ยื่น

ร้อน

เดือน

เปียก

ไทย

 

ขัน

ตัก

วัด

เย็น

เห็น

 

ขน

จน

ชน

ลด

ร่วม

 
 

กลุ่ม

ทราย

อย่าง

สบาย

 
   

กราบขอพร

หมอบ

กะละมัง

กระพริบ

สาดน้ำวันสงกรานต์

สนุก

ฉลอง

เกเร

ชุ้มฉ่ำ

แม่น้ำ

 

ที่รัก

ตกแต่ง

รดน้ำ

ครอบครัว

   

ผู้ใหญ่

ทำบุญ

อากาศ

เมษายน

   

คนรอบข้าง

วันขึ้นปีใหม่

   >
 
หน้า 1