หน้า

ฝึกอ่าน ภาษา พาที ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

บทที่ 7 เพื่อนรัก เพื่อนเล่น

ถู

วิ่ง

พ่น

หัวเราะ

คู้เข่า

อาบน้ำ

สับปะรด

ต่าง

ผ้า

ใน

ใส่

เเช่

อิ่ม

เเข่ง

เเล้ว

กอง

ออก

ทั้ง

ลั่น

ลง

ต้น

หลัง

ฮ่า ฮ่า

ชะโงก

ความสะอาด

ความสุข

หน้า 1