หน้า

ฝึกอ่าน ภาษา พาที ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

บทที่ ๙ เกือบไป

รู้จักคำนำเรื่อง


เกาะ


ขวาง

ขี่


ต้นไม้


แผ่แม่เบี้ย


ฝน


ป่า


ตก


ลาก


แกว่ง

 


ถนน


งู
ถึง
เกือบ
หัน
หนัก
ตัวแข็ง
ทางลัด

ขอ
ยืน
เงียบ
นั่น
จู่ๆ
เพื่อนบ้าน
-

เพื่อ
ถูก
ล้ม
เร็ว
สีดำ
-
ทั้งหมด

ฝ่าย
สอง
กัด
ช่วย
อะไร
ตลอด
-

อีก
เลื้อย
กับ
ด้วย
ตกใจ
น่ากลัว
น่าสงสาร

พลายมะค่า

พลายมะปิน

 
หน้า 1