ผู้อำนวยการ


นายวารุทธิ์   ช่างเหล็ก

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ


ชุมชนออนไลน์

 facebook 

สมาคมผู้ปกครอง


สื่อการสอนภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษชุดที่ 2

คำศัพท์ภาษาอังกฤษชุดที่ 3

คำศัพท์ภาษาอังกฤษชุดที่ 4

คำศัพท์ภาษาอังกฤษชุดที่ 5

คำศัพท์ภาษาอังกฤษชุดที่ 6

คำศัพท์ภาษาอังกฤษชุดที่ 7

คำศัพท์ภาษาอังกฤษชุดที่ 8

คำศัพท์ภาษาอังกฤษชุดที่ 9

คำศัพท์ภาษาอังกฤษชุดที่ 10

ค้นหา

เข้าสู่ระบบ

ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนบ้านทุ่งวิมานอยู่ระหว่างการปิดโรงเรีียนมาตรการป้องการการแพร่กระจายของไวรัสโควิด-19 ของรัฐบาล 

สพฐ | สพป. | DMC

ติดต่อผู้ดูแลระบบ    tungwimans@gmail.com.